StatoilHydro-prosjekt for lavere CO2-utslipp

september 11, 2009, 12:54 CEST
SOLVE-prosjektet (Steam-Solvent Co-Injection - CSI) er et samarbeid med forskningssenteret Technology Research Centre (PTRC) i Regina, Saskatchewan. Prosjektet går ut på å injisere et løsemiddel sammen med damp ned i brønnen.

Målet er å utvikle, optimalisere og kommersialisere StatoilHydros nye teknologi gjennom et omfattende program som innebærer felttester, forskning og utvikling, for å redusere vannforbruket og CO2-utslippene fra tradisjonell dampbasert teknologi (Steam-Assisted Gravity Drainage – SAGD).

Finansiering
SOLVE-prosjektet mottok 6 millioner kanadiske dollar i støtte fra Sustainable Development Technology Canada 10. september 2009, som et bidrag i utviklingen og bruken av teknologien og for å redusere påvirkningen på miljøet fra oljesandprosjektet i området.

– Vi er glade for å samarbeide med PTRC i dette nyskapende pilotprosjektet,” sier Åge Kristensen, direktør for forskning og utvikling av tungolje i StatoilHydro Canada Ltd.

– Teknologien styrker den pågående SAGD-prosessen fordi den innebærer muligheter til å redusere mengden damp per enhet olje som blir produsert, samtidig som den øker den totale utvinningen, sier han.

En reduksjon i dampforbruket fører til en effektiv nedgang i vannforbruket og CO2-utslippene fordi løsemiddelet øker mengden av bitumen som produseres per fat i forhold til mengden vann og brensel som er brukt.

– PTRC sin forskning på teknologier for løsemiddelutvinning passer veldig godt sammen med StatoilHydros nyskapende metode med injisering av løsemiddel på Leismerfeltet, sier administrerende direktør for PTRC, Carolyn Preston.

Pilotprosjekt
StatoilHydros CSI-prosess skal prøves ut på enkelte brønner på Leismerfeltet for å se om miljøpåvirkningen blir mindre under bitumenutvinningen og for å optimalisere prosessen for eventuell bruk på hele feltet.

SAGD er den utvinningsmetoden som blir mest brukt i oljesandprosjekter i Canada. I forhold til oljesand som utvinnes fra dagbrudd, innebærer SAGD-metoden et betydelig mindre naturinngrep. Utvinningsmetoden er imidlertid avhengig av vann og naturgass i dampproduksjonsprosessen. Forbrenning av naturgass fører til CO2-utslipp.

Bedre for miljøet
Både vannforbruk og CO2-utslipp er store utfordringer for oljesandindustrien. StatoilHydro mener at utprøvingen av CSI-teknologien på Leismerfeltet vil føre til en besparelse på minst 10 prosent i forholdet mellom damp og olje som kreves for utvinning, og med muligheter for å spare så mye som 25 prosent.

Forskningsprogram
SOLVE-prosjektet omfatter testing på feltet, og et forskningsprogram som skal komme fram til klare konklusjoner om spesifikke faktorer som påvirker tap av løsemiddel, oljeproduksjon, energibruk og vannforbruk. Forskningsprogrammet vil benytte resultatene fra felttestingen.

Det ventes at prosjektet vil passere flere viktige milepæler i perioden fra begynnelsen av 2009 til slutten av 2011. Dette omfatter boring av brønnpar for CSI på demonstrasjonsstedet (ferdig i 2009), injeksjon av damp tidlig i 2010, og løsemiddel-injeksjon som starter høsten 2011.