Morvin-kontrakt til Aker Kværner Subsea

september 12, 2009, 18:41 CEST

Morvin er et kombinert olje- og gassfelt på Haltenbanken i Norskehavet. Feltet ligger omkring 20 kilometer vest for Åsgard B-plattformen, omkring 200 kilometer utenfor kysten av Midt-Norge. Produksjonstart på Morvin-feltet planlegges i 2010.

Morvin planlegges utbygd som et havbunnssystem med tilknytning til Åsgard B. Feltet får to produksjonsbrønnrammer og til sammen tre produksjonsbrønner.

Reservoarforholdene på Morvin er tilnærmet de samme som på det tilstøtende Kristin-feltet, med høyt trykk og høy temperatur. Produksjonssystemet på havbunnen vil bygge på teknologi utviklet for Kristin-feltet.

Den samlede anslåtte kontraktverdien for produksjonssystemet på Morvin er omkring 1 milliard kroner. Kontraktsdokumentene forventes å bli undertegnet i desember 2007, og endelig leveranse av produksjonssystemet er planlagt i mai 2009.

Kontraktstildeling er betinget av at myndighetene godkjenner planen for utbygging og drift (PUD), som planlegges oversendt i februar 2008.

Partnerne i Morvin-lisensen er: StatoilHydro (operatør) (64 prosent), Eni (30) og Total (6).