Gjøa-skrog trygt gjennom Adenbukta

september 15, 2009, 11:30 CEST
Bilde  Den belgiske fregatten Louise-Marie eskorterte Gjøa-skroget som blir transportert ombord på skipet Mighty Servant 1. (Foto: EU NAVFOR)


Etter 1,7 millioner arbeidstimer i Sør-Korea, er skroget til Gjøa-plattformen nå på vei til Stord via Suezkanalen.

Turen fra Sør-Korea til Stord er beregnet å ta 40-45 dager, og i helgen gikk transporten gjennom Adenbukten. Skipsfarten her har de senere årene vært plaget av piratvirksomhet av somaliske sjørøvere som kaprer skip.

Militæreskorte
Transporten ble klassifisert som en høyprioritetstransport på grunn av sårbarhet og viktighet. Fartøyet går sakte og ligger lavt i vannet. Det er således lett å komme om bord. StatoilHydro og underleverandøren Dockwise fikk derfor militærekskorte gjennom Adenbukten av EU-styrken i området. Eskorten ble foretatt av den belgiske fregatten Louise-Marie, og deretter overtatt av den svenske Korvetten Malmø.

– Den beskyttelsen vi fikk i form av dedikert eskorte var helt avgjørende for at vi kunne og ville gå gjennom Adenbukta på dette tidspunktet, og vi er veldig fornøyd med samarbeidet vi har hatt med myndighetene og innsatsen fra det belgiske og det svenske fartøyet, sier Kjetel Rokseth Digre, prosjektdirektør for Gjøa-utbyggingen.

Viktig byggekloss
Den samlede utbyggingen av Gjøa, Vega og Vega Sør er i dag det største utbyggingsprosjektet på norsk sokkel, og åpner en ny del av Nordsjøen for olje- og gassproduksjon. Vega og Vega sør skal bygges ut med undervannsinstallasjoner og knyttes opp mot Gjøa-plattformen.

Skroget som nå er på vei til Stord er en av de store byggeklossene i prosjektet. Etter ankomst skal det ligge og vente på sammenstilling med dekksanlegget fram til jul.