Meldepliktig handel 

september 15, 2009, 17:07 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 131,88 kroner. Før viderefordeling til
ansatte har aksjespareprogrammet 5.650.647 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12