Helge Lund på toppmøte i FN

september 23, 2009, 18:39 CEST
Bilde

Konsernsjef Helge Lund var i New York for å forberede klimatoppmøtet i København 7. - 18. desember. (Foto: Chris Maluszynski)FNs generalsekretær Ban Ki-moon har invitert statsledere og industriledere fra over 100 land til samtaler som et ledd i arbeidet med å få på plass en ny og forpliktende avtale om kutt i klimagassutslippene i København 7. - 18. desember.

Formålet med møtet er å legge grunnlaget for effektiv samhandling mellom næringslivet, det sivile samfunn og politiske myndigheter i bestrebelsene på å finne globale løsninger på klimaspørsmålet. Generalsekretæren har vært opptatt av å bringe industrien og privat sektor aktivt inn i arbeidet for å nå fram til en balansert og effektiv klimaavtale.
Bilde

Tidligere norsk statsminister Kjell Magne Bondevik i samtale med Helge Lund. (Foto: Chris Maluszynski)


FNs ekspertgruppe for klima og energi, hvor Lund er eneste representant fra olje- og gassindustrien, har sendt inn sine anbefalinger til Ban Ki-moon i forkant av klimatoppmøtet. Disse uttalelsene er ment som innspill og støtte til samtalene mellom verdens statsledere og det videre arbeidet fram mot klimakonferansen i København.

Under toppmøtet i FN ble klimautfordringen og nødvendig beredskap og handling diskutert i forhold til sentrale temaer som matvaresikkerhet, energiløsninger, vannsikkerhet, bærekraftig nærings- og arbeidsliv, finansiering og katastrofeberedskap. Helge Lund deltok i diskusjonene om energiløsninger.

Teknologiutvikling og anvendelse av best mulig teknologi for utviklingsland, offentlig og privat samarbeid og energieffektivisering er nøkkelord i selskapets tilnærming til klimautfordringen.

– Industrien vil vise at den tar sin del av ansvaret for å redusere utslippene, og da er det viktig å få på plass et globalt, forutsigbart og langsiktig rammeverk for CO2 slik at løsningene som velges er effektive og mulige å gjennomføre, sier Helge Lund.

Konsernsjef Helge Lund er oppnevnt som medlem i FNs ekspertgruppe for klima og energi. StatoilHydro er det eneste oljeselskapet som er representert i gruppen. Hovedansvaret til gruppen er å gi råd til FNs generalsekretær i energirelaterte problemstillinger som er sentrale i klimaforhandlingene. Ekspertpanelet består av om lag 20 personer fra ulike land.