StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

oktober 2, 2009, 11:57 CEST

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av StatoilHydro (OSE:STL, NYSE:STO) 15. september 2009 til bruk i StatoilHydros aksjespareprogram, er 17. september 2009 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.400.019 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12