Perspektiver om naturgassens framtid

oktober 7, 2009, 17:48 CEST

Bilde

Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i StatoilHydro, holdt innlegg på den 24. World Gas Conference i Buenos Aires. (Foto: Roberto Eduardo Decurnex)

Dette var ett av hovedbudskapene til Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i StatoilHydro, da han holdt innlegg på den 24. World Gas Conference (WGC) i den argentinske hovedstaden Buenos Aires i dag 6. oktober. WGC arrangeres hvert tredje år, og er en sentral møteplass for gassindustrien.

Bjørnson påpekte at det totale forbruket av gass i verden var på 1500 milliarder standard kubikkmeter (bcm) i 1980. I år 2000 var gassforbruket kommet opp i 2500 bcm, mens i fjor passerte forbruket 3000 bcm.

Økte reserver
På reservesiden er det en liknende trend. I 1988 var det påvist litt over 110 billioner standard kubikkmeter gass. I 2008 er tallet økt til mer enn 185 billioner standard kubikkmeter, en økning på 75 prosent på 20 år.

Faktorer som vil forme gassindustrien
Gass står for 22 prosent av den primære energietterspørselen i verden.

Bjørnson pekte på tre faktorer som vil forme gassindustrien på lang sikt.

Den første er framveksten av en global gasshandel der flytende naturgass (Liquefied natural gas, LNG) er en vesentlig bidragsyter. Gass på kjøl gjør at denne energivaren kan bli fraktet på tvers av regioner og til destinasjoner omtrent over hele kloden.

– I fremtiden vil vi måtte transportere mye mer gass over lengre avstander også i tilknytning til rørledninger, sa Bjørnson, og la til:

Fjerne handelsbarrierer
– En viktig forutsetning for at gass skal fylle sin rolle som en pålitelig energikilde i fremtiden er like konkurransevilkår knyttet til handel av gass. Det inkluderer transparente og rimelige vilkår for transitt av gass, sa Bjørnson.

Mye gass
Den andre faktoren er at ukonvensjonell gass (slik som skifergass) har blitt aktuelle forsyningskilder, noe som har endret reservesituasjonen totalt. Nå er det større reserver enn man tidligere forestilte seg, og disse reservene vil være tilgjengelig i flere generasjoner.

– Dette har potensiale til å endre balansen i tilbud og etterspørsel i mange regioner, slik som tilfellet er i USA, påpekte Bjørnson.

Brobygger til lavere utslipp
Den tredje faktoren knytter seg til klimaendringene.

– Jeg ser på gass som en viktig vei til en lavutslipps fremtid. Gass inneholder mindre CO2 enn olje, og mye mindre enn kull, sa Bjørnson.

Det er også en viktig forbindelse mellom gass og fornybar energi. I energisektoren er det ofte behov for fleksible gassturbiner som backup for mer variable energikilder som for eksempel vindturbiner.

– Gass er derfor en naturlig del av arbeidet med å redusere CO2-utslippene og fremme fornybar energi, sa Bjørnson, og la til:
– Jeg er optimistisk med tanke på industriens evne til å levere framover med minimum samme styrke som det vi har fått til de siste tiårene, sa Bjørnson.