Transaksjon i kapitalmarkedet

oktober 8, 2009, 09:56 CEST

Utstedelse av obligasjonslån på 900.000.000 US dollar til  2,90 % rente med forfall 15. oktober 2014.

Lånet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Transaksjonen vil styrke selskapets finansielle fleksibilitet.

Lånet er fulltegnet. Oppgjørsdato er 15. oktober 2009.

StatoilHydro ASAs obligasjonslån er forventet gitt kredittklassifisering Aa2 og AA- fra henholdsvis Moody's og Standard & Poor's.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i StatoilHydro ASA og StatoilHydro Petroleum AS’ gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner: 

Investor relations:
Lars Valdresbråten, IR officer, + 47 40 28 17 89
Geir Bjørnstad, vice president, US investor relations, + 1 203 978 6950

Finans:
Tron Vormeland, vice president, corporate financing, +47 90 54 01 35 (mobile), +47 51 99 42 97 (kontor)

………………………………………………………………………………………….

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i StatoilHydro ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.