Informasjon vedrørende uttestingsaktiviteter, Energiverk Mongstad

oktober 13, 2009, 16:02 CEST
Det vil derfor fra denne oppstarten av og fremover komme røykgass ut fra den tilhørende skorteinen til gassturbinen på kraftvarmeverket, og de første timene under første oppstart vil det kunne være noe sot i denne røykgassen.

Statoil, Mongstad har etablert oppfølgingspunkt for sotnedfall og PAH i området rundt raffineriet i henhold til tillatelsen fra SFT for oppfølging av utslippene i oppstartsperioden.