Forskerpris til oljejeger

oktober 13, 2009, 18:21 CEST

 

Bilde

Vinner av StatoilHydros forskerpris for 2009 professor Jan Inge Faleide ved Universitetet i Oslo leder et stort forskningsprogram, PETROBAR, som ser på den geologiske utviklingen i Barentshavet. (Foto: Gro Faleide)

StatoilHydros forskerpris for 2009 er tildelt professor Jan Inge Faleide (54) ved Universitet i Oslo for sin forskning på den geologiske utvikling av Norskehavet, Barentshavet og Polhavet.

Faleide har i de senere årene hatt hovedansvaret for store forskningsprosjekt som omfatter utforskning av kontinentalmarginer. Hans fokus er nå rettet mot Barentshavet som petroleumsprovins.

Stor kunnskapsbase
– Faleides arbeid har tilført StatoilHydro og letemiljøet en betydelig kunnskapsbase om nordatlantisk og arktisk geologi, sier Lasse Amundsen, sjefforsker innen geofysikk i StatoilHydro.

Vinneren er en høyproduktiv professor som har klart det kunststykke å balansere akademisk forskning på høyt internasjonalt nivå med et nært samarbeid med petroleumsindustrien. I tillegg har han veiledet 49 hovedfags- og 19 doktorgradstudenter.

– Jeg er takknemlig og føler meg beæret over å bli tildelt StatoilHydros forskerpris, og tar det som et tegn på at vi driver god og relevant petroleumsgeologisk og geofysisk forskning, sier Faleide.

Et geologisk puslespill
Ved å integrere og tolke flere typer geofysiske data rekonstruerer Faleide og hans forskerteam den geologiske historien til kontinentalsokkelen. Brikker i et stort geologisk puslespill faller på plass, og kan brukes i jakten etter olje og gass.

– StatoilHydro har gjennom mange år bidratt til langsiktige og sikre rammevilkår for leteforskningen. I tillegg har akademia i Norge en unik tilgang til relevante geologiske og geofysiske data. Sammen har dette gjort det mulig for oss å bygge opp kompetanse og være i helt forskningsfronten, sier Faleide.

Prestisjefylt teknologipris
Prisen på 200.000 norske kroner samt et kunstverk av Håkon Bleken, ble utdelt under Technoport Awards i Trondheim den 12. oktober av forskningsdirektør i StatoilHydro Morten Loktu.

Statoils forskerpris, som ble etablert i 1991, er en anerkjennelse av forskningsresultat på høyt internasjonalt nivå. Den deles ut årlig til en ekstern forsker eller institusjon i Norge som har utført arbeid av vesentlig betydning for selskapet.