Oljefunn i Frigg-området

oktober 15, 2009, 10:00 CEST


Funnet ligger om lag 21 kilometer øst for det nedstengte Frigg-feltet i Nordsjøen og 12 kilometer nord for Frøy-feltet.

– Oljefunnet er kommersielt interessant, og vi har allerede begynt å se på mulighetene for en feltutvikling der funnet sees i sammenheng med andre oljeressurser i nærområdet, sier Tom Dreyer, leder for Feltnær leting Nordsjøen.

Brønnen påtraff olje i sandstein av god reservoarkvalitet tilhørende Friggformasjonen.

– Vi har tatt utgangspunkt i et gammelt uavklart funn i Frigg-formasjonen, og analyser av dette sammen med nye seismiske data satt oss raskt på sporet av den oljen vi nå har påvist i Frigg Delta-prospektet, sier han.

Funnet vil bli sett i sammenheng med andre oljeressurser i nærområdet, og samlet volumpotensiale i Frigg Delta, Frigg Gamma og Frigg Epsilon er i størrelsesorden 62 til 189 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal videre til Norskehavet for å bore en undersøkelsesbrønn på prospektet Fløien, der StatoilHydro også er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL442 er StatoilHydro (operatør, 40 prosent eierandel), Svenska Petroleum Exploration AS (20 prosent), Det norske (20 prosent), Altinex (20 prosent).

Fakta om Frigg Delta

  • StatoilHydro er operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/2-17.
  • Letebrønnen 25/2-17 er den første  i utvinningstillatelsen PL 442, som ble tildelt i 2007.
  • Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
  • Havdypet er 120 meter, og brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
  • Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2171 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av nederste eocen alder tilhørende Balder-formasjonen.