StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

oktober 19, 2009, 14:01 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  5.609.686 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12