Første skritt for Luva

oktober 29, 2009, 10:58 CET
Bilde 
Mulighetsstudiet for Luva-funnet er nå ferdigstilt. Partnerne på Luva har besluttet å gå videre med prosjektet for å finne en mulig utbyggingsløsning. Denne prosessen vil ta nærmere to år.
Bilde

Ståle Tungesvik, direktør for reserve- og forretningsutvikling i StatoilHydro. (Foto: Haagen Tangen Eriksen)


– Dette kan bli den første utbyggingen i Vøringområdet i Norskehavet, og den første utbyggingen på så dypt vann på norsk sokkel. Det sier Ståle Tungesvik, direktør for reserve- og forretningsutvikling i StatoilHydro.

Luva-funnet ble gjort i 1997. Sammen med Haklang og Snefrid sør er utvinnbare ressurser estimert til mellom 40 og 60 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass.

Ressursene på Luva vil være krevende å hente ut.

– Funnet ligger langt fra land og utenfor etablert infrastruktur. Havdybden er stor og værforholdene krevende. Dette krever videreutvikling av teknologi, sier Tungesvik.

Flere funn i nærheten
Flere nærliggende funn kan knyttes opp mot en eventuell utbygging, dette inkluderer Snefrid, Haklang i samme lisens og Asterix 75 km vest for Luva. Alle ligger på omlag 1300 meters dyp, og disse funnene er avhengige av en helhetlig løsning for prosessering og eksport av gass for å kunne bygges ut.

– Luva kan bli et viktig element for å gjøre det mulig å bygge ut disse funnene. Det er viktig for oss å se området som en helhet, sier Tungesvik.

Veien videre
I studiene som er ferdigstilt er blant annet reservoaret studert, produksjonsegenskapene vurdert og havbunnsforholdene undersøkt.

– Nå skal vi gjennomføre en kreativ fase der vi ender opp med tre-fire ulike utbyggingskonsepter som vil ligge til grunn for en mulig utbygging av Luva, sier Tungesvik.

I denne fasen skal man vurdere ulike løsninger for utbygging, transport og kraftforsyning.

I løpet av de neste årene skal det inngås flere studiekontrakter knyttet til de ulike utbyggingsløsningene.


 Gassfunnet Luva:
  • Påvist av BP i 1997, StatoilHydro operatør fra 2006. Snefrid og Haklang ble funnet av StatoilHydro.
  • Ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen i Nordland.
  • Det er 140 km til nærmeste installasjon (Norne) og 500 kilometer fra Nyhavna, som er nærmeste gassinfrastruktur med ledig kapasitet.
  • Gassen er tørr og har lavt CO2-innhold.
  • Antatt utvinnbart volum, inkludert Haklang og Snefrid sør, er mellom 40 og 60 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass.
  • Partnere: StatoilHydro 75 %, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS 15 % og ConocoPhillips 10 %.