– Vi kan krysse grenser

november 2, 2009, 16:18 CET
Bilde

Konsernsjef Helge Lund snakket til ansatte i Statoil på et allmøte som ble overført fra et TV-studio til selskapets lokasjoner i hele verden. (Foto: Peter Whyte)

– Visjonen fanger inn arven vi har med oss, den sier noe om hvor vi står i dag og om hva vi må gjøre for å lykkes på reisen mot å bli et globalt energiselskap, sa Lund.

– For Statoil er ikke det å krysse grenser noe nytt. Vi er kjent for banebrytende prosjekter og industrielle bragder helt fra de første årene i selskapets historie. Jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skal være slik også i fortsettelsen.

Lund viste i sin tale til at grenser ble krysset da Statoil og Hydros olje-og gassdivisjon slo seg sammen.

– Vi skal fortsatt krysse grenser ved å gå sammen om å oppfylle selskapets målsetninger:

  • Vi vil satse videre på kontinuerlige forbedringer og være i front når det gjelder HMS
  • Med økende kompleksitet vil vi lete etter morgendagens teknologiske løsninger for å bedre vår konkurransedyktighet
  • Vi vil utvikle et mer globalt tankesett, øke diversifiseringen og tilegne oss ny kompetanse.

Urolig farvann
Under allmøtet trakk Lund linjene to år tilbake. Med fusjonen ble kursen mot et globalt energiselskap staket ut. De to årene har ikke vært noen entydig fredelig seilas og har satt høye krav til manøvrering gjennom den største økonomiske nedturen på årtier.

– Krisen er ennå ikke over. Behovet for prioriteringer og hardt arbeid gjelder fortsatt. Men vi er i en sterk posisjon og klare til å møte nye utfordringer. Tross vanskelige tider kan vi notere oss for betydelig industriell framgang, fastslo Lund.

Internasjonalt trakk Lund fram eksempler på hva Statoil har oppnådd de senere årene:

– Partner i Shtokman-prosjektet, styrket posisjon i Mexicogolfen og på Peregrino-feltet i Brasil, solid produksjon fra Angola, Algerie og Aserbajdsjan og viktig posisjonering i nye områder som oljesand i Canada og skifergass i USA.

På norsk sokkel har Statoil dokumentert sin kompetanse gjennom prosjekter som Ormen Lange og Snøhvit. Mer enn 70 letebrønner er boret siden fusjonen, og det har resultert i mer enn 50 funn. Fem nye feltutbygginger er kommet i produksjon. Ytterligere tre vil følge neste år.

Energi for verden
– Noe som forener oss på tvers av organisasjonen er oppgaven med å bidra til verdens energiforsyning. Vår forpliktelse er fortsatt å gjøre det på en ansvarlig måte. Hvordan vi gjør det er like viktig som hva vi gjør, påpekte Lund og fortsatte:

– Fakta forteller oss at verden trenger mer energi og mindre CO2. For meg er det å bidra til å balansere dette dilemmaet noe som illustrerer styrken i vår måte å jobbe på. I Statoil tenker vi ikke bare på å avhjelpe verdens energibehov, men på å gjøre det på en forsvarlig måte, sa Lund.

Lund var opptatt av å kunne videreutvikle selskapet, slik at Statoil kan vokse geografisk og utvide sin portefølje av energikilder. Den nye visjonen skal mobilisere ansatte til å bringe selskapet videre og til å styrke vår verdibaserte prestasjonskultur.

Samlende stjerne
Bensinstasjonene skal fortsatt benytte Statoil-dråpen. Det er knyttet kundelojalitet til dråpen, og slik vil den bli beholdt, fastslo Lund.

– Men for å synliggjøre vår nye visjon vil vi fra i dag vise oss fram med en ny, distinkt og annerledes visuell identitet. Vi viste mot da vi valgte magenta som farge på vår nye logo.
Stjernen skal samle oss alle. Den er tydelig, den skiller oss ut og den viser retning.

Ifølge Lund kan stjernen lede an for et selskap som har tradisjon for å gå foran og være pioner:

– Vi vil bryte ny grunn og sette nye standarder for vår industri. Men å være pioner innebærer også et stort ansvar. Hvor vi leder an, vil andre følge etter. De som gjør det må ha tiltro til våre vurderinger, de beslutninger vi tar og prosjektene vi setter ut i livet, sa Lund.