Oppgradering av Snøhvit-anleggene gjennomført

november 7, 2009, 14:18 CET
Bilde

Oppkjøringen av anlegget til maksimal kapasitet var planlagt å ta ca. 10 dager.

Den omfattende oppgraderingen og modifiseringen av prosessanlegget Hammerfest LNG har hatt som mål å gjøre det mer robust og sikre at det kan holde et høyt produksjonsnivå framover.

Allerede søndag formiddag var innkjøringen kommet så langt at det kunne konstateres at de utskiftede og oppgraderte delene av kjølesystemene fungerte som forventet. 

Søndag ettermiddag oppsto det imidlertid en teknisk feil i et av anleggets hjelpesystemer.

Det ble besluttet midlertidig stans i den videre oppkjøringen, og nedstengning av anlegget for utbedring av skaden.

Feilen forventes reparert i løpet av noen dager og den planlagte oppkjøringen av LNG-produksjonen vil deretter fortsette som planlagt.

Fra februar i år og frem til produksjonen ble stanset i august ble anlegget drevet med tilnærmet full kapasitet.

Utskifting av og modifikasjon på en rekke varmevekslere og andre system skal sikre dette høye produksjonsnivået, og også gjøre anlegget mer robust mot driftsavbrudd.

Blant de større operasjonene som er gjennomført er utskifting av 15 varmevekslere. Varmevekslerne er selve kjernen i prosessen med å kjøle Snøhvit-gassen ned til flytende form (liquefied natural gas – LNG). 

– Allerede i fjor høst skiftet vi ut to av sju sjøvannsvarmevekslere, hvor vi har hatt lekkasjeproblemer, sier produksjonsdirektør Knut Henrik Dalland.

Under årets stans ble ytterligere fire skiftet med en annen og mer robust type vekslere. Den sjuende og siste vurderes byttet under en planlagt revisjonsstans til neste år. 

– Med for- og etterarbeider er det gjennomført over 600.000 arbeidstimer i forbindelse med stansen, noe som gjør den gjennomførte revisjonsstansen ved Hammerfest LNG like stor som alle revisjonsstansene på sokkelen til sammen, sier Dalland

Under revisjonsstansen har inntil 1550 personer vært i sving på Melkøya. Alt arbeid som lå i de opprinnelige planene er gjennomført og anlegget starter opp som planlagt.

Det forventes en 100 prosent kapasitetsoppnåelse etter revisjonsstansen , noe som skal verifiseres gjennom en ytelsestest ved årsskiftet.

FAKTA:

  • 11 plate varmevekslere er skiftet i kjøletårnet, vekt rundt 18 tonn per stykk.
  • 4 sjøvannsvekslere er skiftet, vekt rundt 25 tonn per stykk.
  • Rundt 1100 tonn stillasmateriell ble brukt stansperioden.
  • Ekstra kontorsenter ble satt opp for 80 – 90 personer.
  • Spisetelt som huset 600 personer om dagen ble satt opp inne i anlegget.
  • Ekstra løftekapasitet ble hentet til Melkøya. Den største kranen løftet rundt 600 tonn og ble transportert til Melkøya med båt.
  • Titusenvis av deler og verktøy ble registret og kvalitetssjekket for bruk under stansen.