november 13, 2009, 15:28 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 141,88 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.054.586 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12