Spennende funn i Sleipner-området

november 16, 2009, 08:52 CET

Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til mellom seks og ti millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende mellom 37 og 63 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter.

Funnet ble gjort i prospektet Beta vest fire kilometer fra Sleipner B-plattformen.

– Funnet styrker våre muligheter til å gjøre flere funn i nærområdet til Sleipner vest-feltet, sier Tom Dreyer, Statoils letesjef for feltnær leting Nordsjøen.

Statoils produksjondirektør for Sleipner-området, Edvin B. Ytredal, er godt fornøyd med både funnet og de mulighetene dette representerer for Sleipner Vest-feltet.

– Produksjonen fra Sleipner vest-feltet er i ferd med å gå av platå, men med de nyoppdagede ressursene ser fremtiden betraktelig lysere ut, sier han.

Havdypet på stedet er 108 meter og brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3760 meter under havflaten. Hydrokarbonene ble påtruffet i en sandsteinsenhet tilhørende Hugin-formasjonen.

Selve boringen ble gjennomført fra boreinnretningen West Epsilon.

Fakta:
  • Brønn 15/9-B-1 ble boret av boreinnretningen West Epsilon som er koblet til Sleipner B-plattformen.
  • Brønnen blir nå klargjort for utvinning.
  • Rettighetshaverne vil produsere funnet mot Sleipner vest-feltet.
  • Brønnen blir nå klargjort for utvinning.