Tilpasning til en ny virkelighet på norsk sokkel

november 19, 2009, 14:38 CET

Tilgang til attraktivt areal i uåpnete områder kan modifisere dette bildet noe, men uansett må vi som industri tilpasse oss den nye virkeligheten, sa Ståle Tungesvik, direktør for Reserver og Foretningsutvikling i Statoil på ECONs rundebordskonferanse/NCS operators forum i dag.

Bilde

Ståle Tungesvik, direktør for Reserver og Foretningsutvikling. (Foto: Hild Bjelland Vik)

Tungesvik la i sitt foredrag fram de viktigste trekkene i Statoils investeringsportefølje. 

- Investeringene i 2009 har vært rekordhøye. Statoils mål er å opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå i årene fremover.

- Vi vil som operatør fortsatt ha et høyt aktivitetsnivået på sokkelen i de kommende årene for å klare å nå denne målsettingen, sa Tungesvik

Statoil står foran mange viktige beslutninger det nærmeste året.

- Vi arbeider kontinuerlig med vår prosjektportefølje, og målsettingen er å få til nye utbygginger av felt som Gudrun, Valemon, Dagny og Luva. I et historisk perspektiv er dette mindre felt, og utfordringen er å skape lønnsomhet i prosjektene.

- Som operatør er det vår oppgave å skape løsninger som partnerskapet kan stille seg bak. I urolige tider stiller dette store krav til oss som operatør, og det kan også kreve mer tid å finne løsninger enn våre omgivelser kanskje forventer, framholdt Tungesvik.

-Vi ønsker veldig sterkt å få til utbyggingen av Luva-feltet siden dette vil kunne bidra til ny infrastruktur i Norskehavet. Åsgard Transport nærmer seg kapasitetsgrensen, og ny infrastruktur med ledig kapasitet er en forutsetning for at det skal være hensiktsmessig å lete etter nye ressurser i dette området.

Utover disse prosjektene vurderer Statoil et stort antall mindre utbyggingsprosjekter.

Pågående større utbyggingsprosjekter:

Yttergryta 2009

Større nye feltutbygginger
- Gudrun
- Valemon
- Luva
- Dagny & Ermintrude


Økt utvinning
Oppgradering av boreanlegg:
- Oseberg and Gullfaks
 
Trykkstøtte:
- Troll and Åsgard

Alve 2009
Tyrihans 2009
Morvin 2010
Gjøa 2010
Vega 2010
Skarv (BP) 2011
Vega Sør 2013
Goliat (Eni) 2013