Utsatt oppstart av Hammerfest LNG

november 23, 2009, 12:42 CET

Snøhvit-anleggene har denne høsten vært nedstengt og ute av produksjon for planlagt oppgradering og vedlikehold.

Innkjøring av anleggene etter fullført revisjonsstans ble påbegynt lørdag 7. november. Alle utskiftede og oppgraderte deler av kjøleanlegget ble startet opp og så ut til å fungere.
 
I løpet av innkjøringsfasen har det oppstått to tekniske utfordringer. Den første var en feil i anleggets hjelpesystemer. Denne feilen er utbedret.

Den andre feilen, som oppsto senere i innkjøringsfasen, var knyttet til en elektromotor som er en del av kjøleprosessen. Det er nå besluttet at elektromotoren vil bli skiftet ut med en reservemotor som ligger lagret på Polarbase i Hammerfest.
 
Arbeidet med utskifting av elektromotoren er allerede startet og personell fra driftsorganisasjonen og leverandøren vil jobbe døgnkontinuerlig til anlegget igjen er klart til oppstart.

De uforutsette feilene som har oppstått i innkjøringsfasen kan ikke relateres til arbeidet som ble utført under revisjonsstansen.