Statfjord feirer 30 år i produksjon

november 24, 2009, 09:40 CET

 

Bilde

Statfjord A-plattformen ble satt i produksjon 24. november 1979. (Foto: Marit Hommedal)

- 24 november 1979 startet vi produksjonen på et av Nordsjøens største oljefelt. I dag driver vi et felt hvor 65 prosent av den totale produksjonen består av gass. En helt nye epoke i historien om Statfjord har startet, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge i Statoil.

Gjennom Statfjord Senfase-prosjektet har Statoil gjennomført massive ombygginger og investeringer de siste årene for å forberede de tre Statfjord-plattformene til å kunne produsere gass og olje med lavere trykk.

I undergrunnen skjer også store endringer. I alle år har det vært om å gjøre å holde trykket i reservoaret høyt for å presse ut mest mulig olje. I dag handler det om å redusere trykket mest mulig i reservoaret for å få ut den gjenværende gassen.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge i Statoil.
(Foto: Trond Isaksen)

Trykksenkingen gjør at gassen bobler ut av de gjenværende oljevolumene. Denne prosessen har nå startet i reservoarene 2,5 kilometer under Statfjord-plattformene.

- Statfjord har vært en viktig pioner og byggestein i utviklingen av Statoil og oljenasjonen Norge. 30 år etter produksjonsstart er Statfjord fortsatt en pioner. Dette er det første store feltet vi bygger om fra oljeproduksjon til gassproduksjon. Erfaringene vi har gjort på Statfjord er sentrale når oljekjemper som Oseberg og Gullfaks skal gjennom lignende endringer, sier Michelsen.

Statfjord Senfase-prosjektet øker utvinningsgraden fra Statfjord-feltet til 66 prosent for oljen og 71 prosent for gassen.

- Statfjord er et av feltene som har produsert mest på norsk sokkel. I løpet av 30 år har vi produsert 4 milliarder fat oljeekvivalenter, dobbelt så mye som man trodde var mulig i de opprinnelige utbyggingsplanene. I tillegg kommer produksjonen fra undervannsatellittene. Den totale verdiskapingen fra Statfjord er nå på hele 1200 milliarder kroner, sier Michelsen.

Verdiskapingen fra Statfjord tilsvarer halvparten av verdiene til det norske oljefondet.