Skip to content
no

Gazprom og Statoil inngår intensjonsavtale om gass i USA

desember 1, 2009, 15:31 CET
Bilde

"Arctic Discoverer" ved mottaksterminalen for gass på Cove Point. (Foto: Roar Lindefjeld)

Partene er i forhandlinger om vilkårene i endelige, bindende avtaler og tar sikte på å sluttføre forhandlingene i løpet av første kvartal 2010.

Intensjonsavtalen innebærer følgende:

  • GM&T USA vil under en egen LNG-avtale gis tilgang til regassifiseringskapasitet tilsvarende rundt 0,5 milliarder kubikkmeter (bcm) per år fra Statoil ved Cove Point terminalen fra og med 2010. I tillegg vil GM&T USA gjennom en annen avtale få tilgang på regassifiseringskapasitet tilsvarende rundt 2 bcm per år med ved Cove Point i 18-20 år. GM&T vil bruke kapasiteten til å importere LNG kjøpt fra Gazprom konsernets globale gassportefølje. Det inngår i begge avtalene at GM&T USA gis rørledningskapasitet ut fra Cove Point.
  • GM&T USA kjøper naturgass fra Statoil ved ulike likvide handelsplasser for gass i USA. Avtalen, som startet 1. november 2009, omfatter et årlig gassvolum på rundt 1 bcm og vil ha en varighet på mer enn fem år.
  • Statoil skal under en egen avtale med varighet på 20 år kjøpe en årlig mengde LNG tilsvarende rundt 2 bcm fra Gazprom konsernets globale LNG-portefølje for levering i internasjonalt farvann til Statoil for regassifisering ved Cove Point-terminalen.

- Regassifiseringsavtalene med Statoil setter GM&T USA i stand til å importere betydelige LNG-volumer kjøpt fra Russland og andre kilder både på kort og lang sikt, og vil gi et solid grunnlag for vår langsiktige forsyningsstrategi for LNG, sier John Hattenberger, direktør for Gazprom Marketing & Trading USA.

Bilde

Irene Rummelhoff  (Foto: Hild Bjelland Vik)

- Gasskjøpsavtalen styrker vår markeds- og handelsvirksomheten i Nord-Amerika, som vi etablerte 1.oktober 2009 og skaffer oss gassforsyninger i områder av strategisk betydning, sier han.

Viktig skritt

- Vi er glade for å legge disse Nord-Amerika-avtalene til den lange listen av forretningstransaksjoner mellom våre selskaper, og vi ser fram til ytterligere forretningsmuligheter i framtiden.

– Avtalene er et viktig skritt i Statoils arbeid i å sikre forsyninger til Cove Point.  Det understreker ytterligere vår evne til å utvikle vår gassvirksomhet i USA, hvor vi på relativt kort tid har bygget opp en posisjon gjennom produksjon av gass fra Mexicogolfen, inntreden i skifergass og kapasitet ved LNG-importterminalen Cove Point, sier Irene Rummelhoff, direktør for internasjonal gassutvikling i Statoils forretningsområde Naturgass.

– Det er også en viktig videreutvikling av det gode kommersielle forholdet mellom selskapene i Gazprom konsernet og Statoil, sier hun.

Cove Point: Statoil ASAs amerikanske datterselskap, Statoil Natural Gas, har en langsiktig leieavtale med Dominion, eieren av Cove Point-terminalen som er en viktig importterminal for gass til den amerikanske østkysten.

Her blir flytende naturgass (LNG) levert, lagret og omdannet til salgsgass for videre transport gjennom rørledninger.

Siden 2003 har Statoil levert LNG til Cove Point-terminalen. Selskapet har en samlet kapasitetstilgang på rundt 10 milliarder kubikkmeter gass per år.

Kontaktpersoner:

Ketchum, på vegne av Gazprom Marketing & Trading USA:
Erika Soto Lamb
Tel: +1.646.935.3961
erika.sotolamb@ketchum.com

På vegne av Statoil:
Rannveig Stangeland,
Vice president communication, Natural Gas
Tel: +4748125978
raso@statoil.com