Nytt forskningsprogram med Berkeley og NTNU

desember 2, 2009, 09:32 CET
Bilde

Samarbeidsavtalen ble underskrevet av Audun Kjeldsen, direktør for Prosjektledelse i Statoils forretningsområde Prosjekter og anskaffelser, og Paul K. Wright (til venstre foran), direktør for CITRIS ved University of California, Berkeley.

– Gjennom dette tiltaket ønsker vi å utvikle de beste prosjekt- og faglederne i bransjen. Vi har inngått denne avtalen fordi vi mener samarbeid mellom akademi og industri er avgjørende for videre utvikling av våre perspektiver og kompetanse innen prosjektutvikling. Vi ønsker å bli et referansepunkt i markedet, sier konserndirektør for prosjekter og anskaffelser i Statoil, Gunnar Myrebøe.

Bilde

Gunnar Myrebøe, konserndirektør for prosjekter og anskaffelser i Statoil. (Foto: Trond Isaksen)

Forskningstiltaket, kalt “Understanding Success and Developing Management Leadership on International Mega Projects”, ledes av UC Berkeley-professor Iris Tommelein og NTNU-professor Asbjørn Rolstadås.

Tverrfaglig

Gjennom tiltaket samles en internasjonal, tverrfaglig gruppe akademiske forskere og næringslivskolleger med ekspertise innen ledelse av store prosjekter for å samarbeide om case-studieforskning knyttet til store prosjekter.

Deltakerne i det såkalte P2SL Mega-projects Initiative vil utvikle omfattende kunnskaper om hvordan man kan lede og gjennomføre store internasjonale prosjekter med gode resultater.

Senteret ble lansert for å forbedre intellektuell forståelse og praksis, blant annet innen store internasjonale prosjekter.

Samarbeid på tvers

Målet med tiltaket er tosidig. For det første å øke kunnskapsbasen for vellykket ledelse av store prosjekter, gjennom tverrfaglig samarbeid mellom forskningsinstitutter, industripersonell og viktige kontraktører.

For det andre, å utvikle opplæringsmateriell for å styrke kompetansen til Statoils leverandørselskaper innen styring av store prosjekter under ulike geografiske og geopolitiske forhold.

– Å utføre og levere prosjekter i stor skala kan koste flere milliarder dollar. Etter hvert som Statoils prosjekter blir mer geografisk varierte og komplekse blir det stadig mer utfordrende å lede og styre disse, understreker Myrebøe.

Samarbeid

Statoil og University of California, Berkeley har siden 2006 hatt ett samarbeid for å utvikle og drive et program for ledelse av selskapets store og kompliserte utbyggingsprosjekter.

Samarbeidet med Berkeley er en del av Prosjektakademiet, som er forretningsområdet Prosjekter og anskaffelser (PRO) sitt lederutviklingsprogram. Akademiet ble startet i 2006 på bakgrunn av de utfordringer som ble møtt på store, komplekse prosjekter.