Ombygging sikrer gass fra Åsgard-feltet

desember 3, 2009, 14:55 CET
Bilde

Gassproduksjonen på Åsgard synker i noen brønner, mens den øker i andre. Gjennom prosjektet Åsgard gas transfer styrkes anleggene for fortsatt optimal produksjon. (Foto: Øyvind Hagen)

– Disse tilpasningene er viktig for å utnytte Åsgard-feltet optimalt i årene som kommer, sier Ståle Tungesvik, direktør for reserverer og forretningsutvikling på norsk sokkel.

Blir mer fleksibel
Den nye rørledningen skal gå mellom plattformen Åsgard B og en av brønnrammene på havbunnen som i dag er koblet til Åsgard A.

Når den nye forbindelsen åpnes blir det enklere å balansere produksjonen på feltet og gassen kan produseres raskere og mer energieffektivt.

Gjør om injektorer
Prosjektet har fått navnet Åsgard gas transfer og omfatter også omlegging av flere brønner på feltet. Etter at den nye rørledningen er på plass, skal åtte brønner som i dag gir trykkstøtte omgjøres til produksjonsbrønner for gass.

Bilde

Ståle Tungesvik, direktør for reserverer og forretningsutvikling på norsk sokkel. (Foto: Haagen Tangen Eriksen)

– Nå gjør vi feltet til en enda mer fleksibel produsent. Det er med på å sikre våre gassleveranser, understreker Tungesvik.

Ventes ferdig i 2011
Det er selskapet Technip Offshore Norge som skal legge den fire kilometer lange rørledningen og gjøre tilpasninger i anleggene på feltet.

Den nye forbindelsen er planlagt å stå ferdig mot slutten av 2010, mens omleggingen av brønnene skal være ferdige året etter.

Åsgard-feltet
  • Åsgard-feltet på Haltenbanken er Statoils knutepunkt for olje- og gasstransport i Norskehavet.
  • Feltet er bygget ut med brønnrammer på havbunnen. Disse er knyttet til produksjons- og lagerskipet Åsgard A, den flytende, halvt nedsenkbare plattformen Åsgard B og et lagerskip for kondensat, Åsgard C.
  • Åsgard behandler i tillegg gassen fra Mikkel, samt kondensat fra Kristin og Tyrihans.
  • Væsken fra området blir eksportert med skip, mens gassen blir transportert gjennom rørledningen Åsgard transport til Statoils prosessanlegg på Kårstø.