Lukoil og Statoil med vinnende bud på West Qurna 2-feltet i Irak

desember 12, 2009, 10:02 CET

Til sammen fire bud ble gitt på West Qurna 2-feltet i sørlig del av Irak. Lukoil og Statoil, med Lukoil som ledende budgiver, viste seg å være det mest konkurransedyktige konsortiet.

Ut fra inngående analyse og en optimalisert utviklingsplan for feltet, kunne Lukoil og Statoil tilby et produksjonsplatå på 1,8 millioner fat per dag mot et vederlag på 1,15 dollar per fat.

Bilde

Torgeir Kydland

- Vi er stolte over å vinne sammen med Lukoil i denne sterke konkurransen og ser fram mot å samarbeide med Irak om øking av produksjonen, til fordel både for det irakiske folk og selskapene.

- Vi har samarbeidet med irakiske myndigheter i mer enn fem år gjennom felles feltstudier og opplæring av irakisk personell og ser på dette som en viktig milepæl. Vi fokuserer nå på å etablere den nødvendige organisasjon for å utvikle dette prosjektet på en ansvarlig og sikker måte, sier Torgeir Kydland, direktør for Eurasia, Midt-Østen og Asia i Statoil.

Sikkerhetssituasjonen i Irak er fremdeles krevende. Det har skjedd forbedringer de siste par årene, men en økning i antall hendelser kan forventes foran valget i Irak i mars 2010.

Personellsikkerhet vil alltid være vår viktigste prioritet. Sikkerhetssituasjonen er nøye vurdert og de nødvendige sikkerhetstiltak for å vareta situasjonen er forberedt. 

Lukoil og Statoil byr på West Qurna 2 med henholdsvis 85 prosents og 15 prosents andel. En statlig irakisk samarbeidspartner vil slutte seg til konsortiet med 25 prosents andel, noe som gir Lukoil og Statoil andeler på henholdsvis 63,75 prosent og 11,25 prosent.