– Naturgass er viktig for å løse klimautfordringen

desember 13, 2009, 19:42 CET
Bilde

Statoils konsernsjef Helge Lund holdt tale under et arrangement i regi av Den internasjonale gassunionen (IGU) i København. (Foto: Hild Bjelland Vik)

I den danske hovedstaden presenterte Lund sitt perspektiv på temaet «naturgass sitt bidrag til en bærekraftig framtid» under et arrangement i regi av Den internasjonale gassunionen (IGU).

– Naturgass er en tilgjengelig, fleksibel og konkurransedyktig energibærer og har en viktig rolle i å redusere klimautslipp, fremhevet Lund.

Gass muliggjør ny energi
Ved å erstatte kull med naturgass, kan utslippene av CO2 reduseres betydelig. Samtidig er gass viktig for å realisere nye energiformer, blant annet som backup og erstatning for vindkraft når det ikke blåser. I motsetning til verdens oljereserver vokser volumet av påviste gassreserver og ny teknologi er i ferd med å gjøre flere ukonvensjonelle gassressurser lønnsomme.

– I tillegg er naturgass det fossile brennstoffet med minst utslipp av CO2 og partikler, og en perfekt bro til en lavutslipps-framtid, sa Lund.

I front innen CO2-lagring
Konsernsjefen understreket at det ikke finnes noen snarveier til lavere utslipp, men naturgass som energibærer, og karbonfangst- og lagring (CCS) som teknologi, kan gi gode resultater.

Statoil er verdensledende innen fangst og lagring av karbondioksid. Ved full kapasitetsutnyttelse kan selskapet fange og lagre om lag 3 millioner tonn CO2 årlig på feltene Sleipner og Snøhvit i Norge og In Salah i Algerie.

Skal rense eksosgass
Ved Statoils raffineri på Mongstad bygges nå et senter som skal utvikle teknologi for å CO2-rense eksosgass fra gasskraftverk og kullkraftverk. I tillegg til å kvalifisere en teknologi som virker effektivt er teknologisenteret viktig for å kunne redusere de høye kostnadene ved slik rensing. I dag er rensing av eksosgass en svært dyr teknologi og ulønnsomt med dagens pris på CO2-utslipp.

– Vi er et selskap med store gassreserver. Om vi lykkes med å kommersialisere denne teknologien, kan naturgass bli en enda større del av løsningen på klimautfordringen, sa Lund.

Ønsker høy CO2-pris
Dersom verdenslederne i København blir enige om en høy, global pris på CO2-utslipp, kan det være et viktig skritt for å gjøre blant annet rensing av eksosgass lønnsomt.

– Et globalt rammeverk for karbonhandel og høyere CO2-pris vil mobilisere både kapital og teknologi for å redusere utslippene, og gjøre energikilder med lave utslipp mer attraktive, sa Lund.