Ny boreteknologi testet ut i Nordsjøen

desember 15, 2009, 12:23 CET
Bilde

Brage-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Marit Hommedal)

Metoden gjør det mulig å bore med fôringsrøret festet direkte på en styrbar borestreng. Dette blir på borespråket kalt liner-boring.

Det å kunne styre borestrengen samtidig som brønnen får satt inn fôringsrør er nytt på verdensbasis. Ved konvensjonell boring må boringen stoppe opp mens borestrengen trekkes ut av borehullet. Deretter plasseres foringen ned i borehullet for å forhindre at brønnen kollapser.

Bilde

Geir Slora, direktør for boring og brønn i Statoil. (Foto: Helge Hansen)

– Når vi setter ned fôringen samtidig som vi borer, slipper vi å la borehullet stå åpent, og minimaliserer faren for kollaps, forteller Geir Slora, direktør for boring og brønn i Statoil.

For å øke lønnsomheten på modne felt jobber Statoil hele tiden med å øke utvinningsgraden, noe liner-boringen kan bidra til.

Egenutviklet

Den egenutviklede teknologien er en løsning på utfordringene med å bore i soner med redusert trykk, vanskelige skifer- og kull-lag, og i formasjoner med ulike strømnings- og trykkforhold.
 
Mange felt på norsk sokkel er modne med lave marginer, og Statoil må operere innenfor et smalt operasjonelt vindu.

– Liner-boring er en viktig metode som kan hjelpe oss med å bore under slike forhold. I tillegg kan den bidra med å redusere omfanget av unødvendig tapt tid i form av boreproblemer og tekniske sidesteg, sier Slora.
 
Den nye boreteknologien er et resultat av et flerårig samarbeid mellom Statoil og leverandørselskapet Baker Hughes.

Boremetoden har gjennomgått omfattende tester på land før den ble prøvd ut offshore på Brage i Nordsjøen.
 
Etter en ny test på Statfjord-feltet i januar 2010 vil boreteknologien styrbar liner-boring, være klar for bruk på andre felt.