Gassfunn ved Norne

desember 16, 2009, 08:39 CET

Brønnen påviste en gasskolonne på 142 meter i Fangst- og Båt-gruppen i midtre og nedre jura reservoarbergarter med god reservoarkvalitet.

Størrelsen på funnet er anslått til å være mellom 1,3 og 1,5 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

– Funnet ligger i et område hvor vi har hatt flere funn tidligere. Grundig kartlegging og evaluering av området gir kunnskap, og området vurderes fremdeles som prospektivt, sier Geir Richardsen, letesjef for feltnær leting i Norskehavet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2968 meter under havflaten og ble avsluttet i Tilje-formasjonen i nedre jura bergarter. Havdypet er 378 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 159 B vil vurdere å produsere funnet mot Norne-feltet.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 159 B, som ble tildelt i konsesjonsrunde 12 B i 1989. Tillatelse 159 B ble fradelt fra utvinningstillatelse 159 i 2004.

Brønn 6507/3-8 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til utvinningstillatelse 057 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønnen 34/4-12S med Statoil som operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 159 B: Statoil (operatør) (85 prosent), DONG E&P Norge AS (15 prosent).