Økt sponsing av Oljemuseet

desember 17, 2009, 11:03 CET
Bilde

Norsk Oljemuseums planlagte lager ved Stavanger. (ill. Norsk Oljemuseum)

– Norsk Oljemuseum er et utstillingsvindu for det virksomhetsområdet som selskapet er en del av. Vi har en forpliktelse til å delta i dokumentasjon om industriens plass i Norge, fremholder Oddvar Høie, leder for markedsføring i Statoil.

Bilde

– Statoil ønsker å bidra til å ivareta gjenstander og dokumentasjon som belyser bransjens og selskapets historie, sier Oddvar Høie. (Foto: Øyvind Hagen)

Byggetrinn 2

Norsk Oljemuseum i Stavanger vil bygge et museumsmagasin for å bevare og konservere innsamlet materiale.

Det 2100 kvadratmeter store bygget kan betraktes som et byggetrinn 2 av Norsk Oljemuseum og vil gi museet helt nye og nødvendige muligheter til å ta vare på industriens fysiske kulturminner.

Statoils betydelige bidrag

Prislappen på 42 millioner kroner skal være et spleiselag mellom myndigheter og industri. Stavanger kommune har stilt tomt til disposisjon.

Statoil er den første bedriften oljemuseet har henvendt seg til. Museet har bedt om 10 millioner kroner fra selskapet og 3 millioner fra hver av de fem andre store operatørselskapene. Resten skal komme fra staten.

– Vi bidrar med midler under forutsetning av at øvrige bidrag kommer inn slik at fullfinansiering er sikret, opplyser Høie.

Støtten skal utformes som en sponsoravtale som løper fra 2011 til 2021. En endelig beslutning om realisering av lageret vil ikke foreligge før i 2011.