Forelegg etter Statfjord-hendelse

desember 18, 2009, 16:04 CET

– Vi tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning. Vi vil bruke tid på å sette oss inn i premissene i forelegget, sier Torstein Hole, områdedirektør for Drift Vest i Statoil.

Bilde

Statoil er ilagt et forelegg på 25 millioner kroner etter oljeutslippet fra lastebøyen ved Statfjord A-plattformen 12. desember. (Foto: Marit Hommedal)

Et omfattende forbedringsarbeid er gjennomført etter oljeutslippet på Statfjord.

– Vi har gjennomført endringer i hvordan vi planlegger og gjennomfører modifikasjoner. Vi har styrket vedlikeholdsprogrammet og innført sikrere rutiner for bøyelasting. Statoil og rederiene har også gjennomført omfattende oppgraderinger på 20 bøyelasteskip under kontrakt med Statoil på norsk sokkel, sier Hole.

– Over 20.000 bøyelastinger har blitt gjennomført på norsk sokkel i de siste 30 årene. 7.000 av operasjonene har foregått på Statfjord-feltet. Tiltakene vi har gjennomført har økt robustheten og tryggheten i våre lasteoperasjoner ytterliggere. Overvåkningen av lasteoperasjoner er dessuten forbedret, og skal tidlig kunne avdekke om lignende hendelser er i ferd med å skje, sier Hole.

Oljeutslippet på Statfjord-feltet har ikke ført til påvisbare skader på miljøet, viser miljørapport fra SINTEF, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning.

Pressekontakt: Eskil Eriksen, tlf: 95 88 25 34