Gjøa fikk bein å stå på

desember 29, 2009, 09:14 CET
Bilde

Fire styrepinner måtte treffe sine respektive åpninger med bare 25 millimeters margin i alle retninger. Sammenkoblingen ble utført av Aker Stord.

(Foto: Tommy Solstad, Gyro, for Statoil)

Firebeinsskroget steg opp fra havet i fjorden utenfor Stord og «spiddet» dekket til den nye nordsjøkolossen Gjøa. Fire styrepinner måtte treffe sine respektive åpninger på undersiden av det fotballbanestore dekket, med bare 25 millimeters margin i alle retninger.

Styrepinnene er konstruert for å ta belastningen ved eventuell krengning, slik at plattformen kan slepes til kai før dekk og skrog sveises sammen. Det gjør at man raskere kan komme i gang med ferdigstillingen av plattformen.

Bilde 
(Foto: Tommy Solstad, Gyro, for Statoil)


Ligger på spesiallekter

I løpet av natten ble ballasttankene i skroget fylt med vann for å senke strukturen ned til 35 meters dybde. Bare de øverste fem meterne av skroget stakk opp av havet, da lekteren med plattformdekket ble slept fra kai. Lekteren som plattformdekket sto på ble manøvrert inn mellom søylene på skroget.

Løftet opp dekket
Sakte, men sikkert ble ballastvannet pumpet ut, og skroget hevet helt til dekk og skrog var ett. Når operasjonen var ferdig, stakk skroget 13 meter ned i sjøen. Deretter ble den sammenkoblende plattformen slept til kai, for å fortsette arbeidet med å ferdigstilling.

Timingen sparte tid 
— Jeg er imponert over måten denne operasjonen ble gjennomført på. Godt planlagt, sikkert og effektivt gjennomført med en ekstrem nøyaktighet, sier Kjetel Rokseth Digre, prosjektdirektør for Gjøa.

Sammenkoblingen ble utført av Aker Stord, som bygger plattformen for Statoil.
 
De siste månedene har mer enn 2000 personer jobbet døgnkontinuerlig om bord på Gjøa for å gjøre plattformen klar til å slepes ut på feltet i april. Ved å gjennomføre sammenstillingen i romjulen, når de fleste har julefri, unngikk en å ha store mannskaper stående uvirksomme på kaia under sammenkoblingen.

(Saken fortsetter etter bildet)

Bilde

Fire styrepinner måtte treffe sine respektive åpninger med bare 25 millimeters margin i alle retninger. Sammenkoblingen ble utført av Aker Stord.

(Foto: Tommy Solstad, Gyro, for Statoil)

Bygger for ny operatør
– Det var veldig viktig oss å få gjort dette nå. Nå har vi en komplett plattformstruktur å jobbe på, og setter alle krefter inn på å få Gjøa ferdig i avtalt tid, sier Digre.

Statoil er operatør i utbyggingsfasen av Gjøa-feltet. Planen er at plattformen og feltet skal overleveres i oktober 2010 til GDF Suez E&P Norge AS, som skal være operatør i driftsfasen. Gjøa blir deres første operatørskap for et felt i produksjon.