Eierskapsjustering i Irak

desember 29, 2009, 11:28 CET

Lukoil og Statoil la sammen inn det seirende budet på West Qurna 2 i den andre lisensrunden i Irak 11. og 12. desember. Basert på grundige analyser og en oppdatert utviklingsplan for feltet kunne Lukoil og Statoil by med et daglig produksjonsnivå på 1,8 millioner fat olje og en godtgjørelse på 1,15 dollar per fat.

Den økte Statoil-andelen vil skape et mer balansert konsortium og bekrefter Statoils tro på at Qurna 2-feltet er en viktig posisjon for selskapet. En statlig irakisk partner vil bli inkludert i konsortiet med en 25 prosents andel, noe som vil redusere Lukoil og Statoils andeler til henholdsvis 56,25 og 18,75 prosent.

Etter at kontrakten nå er initialisert vil den bli gjenstand for politisk godkjenning i Irak, før den endelige signeringen av kontrakten finner sted.

Justeringen av eierskapsfordelingen vil ikke medføre noen betaling av kompensasjon, men Statoil vil få en tilsvarende høyere andel og eksponering i prosjektet.