Miljøvennlige boreløsninger i USA

desember 30, 2009, 09:14 CET

 

Bilde

Boreskipet Discoverer Americas.

 

Den miljøvennlige boreløsningen har vært brukt om bord på boreskipet Discoverer Americas under Statoils boring på Krakatoa-prospektet.

- Riserless Mud Recovery (RMRTM)-systemet gjør at vi kan sirkulere boreslammet og dermed redusere det samlede forbruket av boreslam og utslippene til sjøen til en firedel sammenliknet med konvensjonelle metoder, forklarer Tore Grønås, Statoils boreoperasjonsleder for boreskipet Discoverer Americas.

Utgiftene til selve boreslammet og transporten av det til boreskipet er betydelig redusert.

- Dessuten gjør denne teknologien at vi kan bore dypere før vi setter ned det første foringsrøret, noe som igjen reduserer den samlede boretiden per brønn, sier han.

For å få et vellykket resultat, er det viktig å redusere antall foringsrør ned til reservoaret, særlig når det gjelder dypvannsboring, der man kan slippe opp for alternativer.

- Med RMR-teknologien kan vi redusere antall påkrevde foringsrør og dermed minske de samlede kostnadene for brønnen med flere millioner dollar, påpeker Grønås.
 
Statoil har to boreenheter i drift i Mexicogolfen. Selskapet har brukt RMR-teknologien på norsk sokkel ved 19 leteoperasjoner i de siste årene.

- Vi er det første selskapet som bruker denne teknologien i Mexicogolfen, og jeg synes det er positivt at vi hele tiden prøver å finne mer miljøvennlige løsninger, sier Erling Meyer, som leder Statoils boreavdeling i Houston. 
 
RMR-systemet er kvalitetssikret og prøvd i praksis ned til dyp på 1525 meter. RMR-teknologien blir nå testet og kvalitetssikret for å brukes på enda dypere vann slik at den kan benyttes i store deler av Mexicogolfen. RMR-teknologien brukes før stigerøret tas i bruk, dvs. på begynnelsen av brønnen. Statoil har fremdeles flere måneder med boring på prospektet før de kommer til reservoaret.