Meldepliktig handel 

januar 15, 2010, 15:33 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 147,11 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.733.107 aksjer.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)