Skip to content

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

januar 19, 2010, 14:48 CET

I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet for 2007.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet  5.157.498 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinnsidere fått tildelt bonusaksjer i forhold til aksjespareprogrammet 2007 til en pris på 147,11 kroner per aksje.

Navn

Bonus- aksjer

Aksje-beholdning

Bjørnson, Rune

623

8476

Eide, Tom Melbye

707

9235

Gjærum, Reidar

507

7749

Iversen, Einar Arne

179

2740

Jacobsen, Jon Arnt

717

11699

Koch, Nina Birgitte

443

3793

Lund, Helge

1397

24912

Mellbye, Peter

863

13033

Myrebøe, Gunnar

323

5918

Skeie, Svein

387

5568

Svaan, Morten

81

1326

Sætre, Eldar

721

10365

Sørensen, Lars Troen

302

3780

Thomsen, Kåre

424

8033

Øvrum, Margareth

658

12689


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12