Skip to Content
no

Statoil tildelt utvinningstillatelser

januar 19, 2010, 15:57 CET
Bilde

Tove Stuhr Sjøblom, letedirektør på norsk sokkel. (Foto: Hild Bjelland Vik)

Regjeringens tildeling i forhåndsdefinerte områder i 2009 (TFO2009) er den syvende runden siden oppstarten med slike tildelinger i modne områder i 2003.

− Vi er godt fornøyd med årets tildeling. Den årlige utlysningen av areal i modne områder på sokkelen har gitt forutsigbarhet for industrien og har lagt grunnlaget for de gode resultatene vi har oppnådd innen feltnær leting de siste årene, sier Tove Stuhr Sjøblom, letedirektør for Statoil på norsk sokkel.

Feltnær leting er et viktig bidrag for å ta ut potensialet på norsk sokkel.

Tildelingen omfatter 38 utvinningstillatelser og fordeler seg med 25 for Nordsjøen, ti for Norskehavet og tre for Barentshavet. Statoil er tildelt andeler i seks lisenser i Nordsjøen og to lisenser i Norskehavet. Selskapet søkte ikke på andeler i Barentshavet i denne runden.

Selskapet har hatt rekordhøy leteaktivitet de siste to årene. De fleste av brønnene har vært feltnære, hvor funn raskt kan settes i produksjon.

− Lisensene vi nå er tildelt vil bidra til å maksimere utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og uttak fra eksisterende felt. Lisensene kan gi tilleggsvolum til felt som allerede er i produksjon og dermed forlenge levetiden til installasjonene, sier Tove Stuhr Sjøblom, letedirektør på norsk sokkel.