Tildeling av boretjenestekontrakter

februar 2, 2010, 15:20 CET
Bilde

Boredekket på Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Avtalene dekker leveranse av retningsboring, måling under boring (MWD) og slamloggingstjenester på til sammen 25 lisenser på norsk sokkel. Samlet verdi er beregnet til ca. 2,5 milliarder kroner årlig.

Forlengelsen av avtalene kommer som en følge av en omfattende prosess Statoil har gjennomgått for å tilpasse kostnader i forhold til markedet innenfor bore- og brønntjenester.

Som operatør har Statoil også avtaler med andre leverandører med liknende tjenester som fortsatt er til vurdering.

– Statoil setter seg høye mål innenfor boreeffektivitet og fremdrift. Vi forventer at det jobbes målrettet i alle ledd for å møte, og gjerne overgå, disse målsettingene, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i Statoil.

Avtalene skal bidra til å møte Statoils forventninger om kvalitet og effektivitetsøkning.

- Det er avgjørende at våre leverandører er med på å bidra positivt til at vi når målene på en sikker og trygg måte og i samsvar med våre standarder innenfor HMS og kvalitet, sier Geir Slora, direktør for boring og brønn i Statoil.