Skip to content

Statoil-heder i Houston

februar 3, 2010, 15:35 CET
 
Bilde

En av brønnrammene på Tyrihans blir senket i ned i vannet. (Foto: Geir Otto Johansen /Statoil)

Olje- og gassfeltet Tyrihans i Norskehavet kom i drift i juli 2009 og har levert godt over målene på produksjon.

Ingrid Sølvberg, direktør i marinteknologi og operasjoner, tok imot prisen på vegne av Statoil.

Godt samarbeid

Hun sa at det var en ære å motta den og at suksessen skyldes høy standard på arbeid utført både av prosjektteamet, teknologiorganisasjonen, kontraktørene og leverandørene.

Bilde

Tyrihans er bygget ut med fem havbunnsrammer, og er koblet opp til Kristin-plattformen.

– Hedersprisen bekrefter at Statoil er et teknologiselskap i verdensklasse, hvilket samsvarer med selskapets visjon ”crossing energy frontiers”, sa Sølvberg.

Hun understreker at prosjekter som Tyrihans er mulige fordi Statoil tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi for å produsere olje- og gass.

– Vi tar med oss erfaringen fra norsk sokkel i utbyggingen av vår internasjonale produksjon, sa Sølvberg.

Måtte lete opp løsningene

Tyrihans er Statoils nyeste og mest avanserte havbunnsanlegg. Den ene av de fem brønnene som i dag er i produksjon, er Statoils mestproduserende brønn.

Døgnproduksjonen fra denne brønnen var i januar om lag 34.000 fat olje. Med dagens oljepris tilsvarer det rundt 15 millioner norske kroner.

Da Statoil skulle bygge ut feltet, måtte selskapet få på plass ny teknologi.
Fagfolk innenfor bore- og petroleumsteknologi ble tidlig involvert. Brønnutstyret ble utviklet i samarbeid med Statoils forskningssenter og utstyrsleverandørene.

Roald Sirevaag, sjefingeniør for undervannsteknologi og operasjon, peker ut tre teknologisk viktige aspekter:

  • Fra Tyrihans blir oljedominert flerfasestrøm overført til Kristin-feltet.
  • Rørledningen er blant de lengste i verden i sitt slag. Fra brønnrammene på Tyrihans til Kristin er det hele 43 kilometer.
  • Rørledningen får elektrisk oppvarming for å hindre isdannelse (hydratkontroll). Det er verdens lengste elektrisk oppvarmede rørledning til havs.
  • For første gang tas ubehandlet sjøvann inn i en pumpe på havbunnen for deretter å pumpes ned i reservoaret for trykkstøtte og stabilisering av oljesonen.

Den undersjøiske pumpen er en nyvinning og vil bli forsynt med elektrisk kraft gjennom en sjøkabel fra Kristin. Feltet får også trykkstøtte ved hjelp av gass injisert fra Åsgard B-plattformen. Undervannsanlegget for injeksjon av sjøvann til trykkstøtte settes i drift sommeren 2010.

– Jeg synes hedersprisen er vel berettiget. Vi har utviklet ny teknologi som vil ha betydning for fremtidige feltutbygginger både i og utenfor Norge, sier Sirevaag.

Økte utvinningen

Helt fra planleggingsfasen har økt utvinning vært en prioritet på Tyrihans.

Godt samspill mellom forskning og teknologiutvikling har bidratt til at nyutviklet brønn- og rørteknologi sikrer høy grad av utvinning av ressursene i feltet.

Five Star Award
  • I forbindelse med konferansen Deep Offshore Technology som holdes i Houston denne uken delte det amerikanske fagtidsskriftet Offshore ut hedersprisen The Five Star Award til fem offshoreprosjekter som ble bygd ut i 2009.
  • Vinnerkriteriene var blant annet best bruk av innovativ produksjonsmetode, best anvendelse av teknologi og prosjektutførelse.

 

Disse prosjektene fikk prisen:
Tyrihans, Norskehavet. Operatør: Statoil
Tahiti, Mexicogolfen. Operatør: Chevron (Statoil er partner)
Tombua-Landana, offshore Angola. Operatør: Chevron
Thunder Horse, Mexicogolfen. Operatør: BP
Parque das Conchas (BC-10), offshore Brasil. Operatør: Shell