Skip to content

Lite oljefunn i Tampen-området

februar 10, 2010, 08:45 CET

Sand- og skiferbergartene hadde imidlertid dårligere reservoaregenskaper enn forventet, og funnet er trolig ikke kommersielt.

Målet med letebrønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter i Lunde-formasjonen.

– Vi har oppnådd gode resultater innenfor feltnær leting de siste årene, men denne brønnen ga oss  dessverre ikke resultatene vi hadde håpet på , sier Tom Dreyer, letesjef for feltnær leting i Nordsjøen.
 
Letebrønnen er nå avsluttet. Den ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 12. brønnen med letemål i utvinningstillatelse PL 057, som ble tildelt i fjerde konsesjonsrunde i 1979.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2.940 meter under havflaten og ble avsluttet i nedre del av Lunde-formasjonen. Havdypet i området er 385 meter.

Letebrønnen 34/4-12 S ble boret av boreriggen Ocean Vanguard, som nå skal bore letebrønn 34/4-12 A i Snorre Unit fra samme overflatelokasjon.

Rettighetshavere i PL 057: Statoil (operatør) (31,0 prosent), Petoro AS (30,0), RWE Dea Norge AS (24,5), Idemitsu Petroleum Norge AS (9,6) og Hess Norge AS (4,9).