Meldepliktig handel 

februar 15, 2010, 15:20 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 128,88 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 5.676.498 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12