Kontrakter for produksjonsboring forlenget

februar 16, 2010, 16:03 CET
Bilde

Statfjord C-plattformen er blant de 17 faste installasjonene som har fått kontrakt for produksjonsboring i to nye år etter utøvelse av opsjoner. (Foto: Harald Pettersen)

Opsjonsutøvelsene gir en forlenget varighet på to år for fem kontrakter som alle utløper i 2010.

Kontraktene dekker tjenester på 17 av Statoils 20 faste plattformer på norsk sokkel.

Totalverdien på alle opsjonsutøvelsene er om lag 3,6 milliarder kroner.

− Statoil ønsker å fortsette arbeidet med å heve kvaliteten i alle leveranser. Kontinuitet i samarbeidet med sentrale bidragsytere vil sikre grunnlag for ønsket HMS- nivå og økt effektivitet, sier Geir Slora, direktør for Boring og brønn.

Statoils direktør for anskaffelser i Statoil, Anders Opedal, ser frem til å fortsette samarbeidet med Odfjell Drilling Managment, KCA Deutag Norge og Seawell.

− Det er avgjørende at våre leverandører er med på å bidra positivt til at vi når målene om økt effektivitet og fremdrift. Vi har som alltid store forventinger til at våre leverandører leverer i henhold til plan, kvalitet og HMS, sier Opedal.