Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

februar 17, 2010, 13:10 CET

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.394.541 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12