Enighet om Gudrun-utbygging

februar 18, 2010, 15:46 CET

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet for å videreutvikle denne delen av Nordsjøen. Vi er fornøyd med at vi kommer i gang med å realisere verdiene i Gudrun, sier konserndirektør Øystein Michelsen.

Bilde

Gudrun-feltet bygges ut med produksjonsplattform med stålunderstell

Et samlet partnerskap stiller seg bak innsendelse av PUD (plan for utbygging og drift) og tildeling av den første store kontrakten for bygging av stålunderstellet til Gudrun-plattformen.

Samlede investeringer knyttet til feltinstallasjoner, rørledninger og boring av produksjonsbrønner summerer seg til nær 21 milliarder kroner (løpende).

– Det er positivt at partnerskapet står samlet bak en viktig beslutning. Det har vært en lang prosess, men jeg vil berømme de involverte for vilje til å finne en god helhetlig løsning, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge i Statoil.

Gudrun-feltet er planlagt bygget ut med en plattform for delvis behandling og transport av olje og gass.

Bilde

Øystein Michelsen

Plattformunderstellet er en tradisjonell stålstruktur (jacket) på 7100 tonn.

Kontrakt for ingeniørarbeider, innkjøp og fabrikasjon (EPC) er tildelt Aker Solutions.

Tildelingen skjer etter internasjonal konkurranse.

Det er lagt tekniske og kommersielle kriterier til grunn for tildelingen av kontrakten som har en verdi på om lag 450 millioner kroner. Arbeidene skal i hovedsak skje ved Aker Verdal.

Øvrige større kontrakter omfatter:

 • bygging av dekk med prosessanlegg
 • boligkvarter
 • modifikasjonsarbeider på Sleipner A-plattformen
 • tungløft og installasjon
 • fabrikasjon og installasjon av rørledninger
 • boring

Anbudsinvitasjon blir sendt ut om kort tid og kontraktene vil bli tildelt på et senere tidspunkt.

Åpner for flere utbygginger

Gudrun-feltet rommer om lag 132 millioner fat oljeekvivalenter. To tredeler av dette er olje. Reservoaret har høyt trykk og temperatur, og krever særskilt teknologi som Statoil har utviklet og brukt blant annet i utbygging av feltene Kvitebjørn og Kristin.

Olje og gass vil bli transportert fra Gudrun-feltet til Sleipner A-plattformen. Gassen vil bli transportert videre til gassmarkedene fra Sleipner A.

– Gudrun ble første gang påvist i 1974. Dagens løsning bygger på at vi nå har tilgjengelig utprøvd teknologi for felt med høyt trykk og temperatur, at det er ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur. Plattform- og transportløsningen på Gudrun skaper et godt grunnlag for utbygging av flere olje- og gassfelt i dette området, sier Øystein Michelsen. 

Fakta om Gudrun

 • Olje- og gassfelt midt i Nordsjøen i lisensområde PL025, om lag 55 kilometer nord for Sleiper-installasjonene
 • Rettighetshavere i PL 025: Statoil, operatør (46,8 prosent), Marathon Petroleum (28,2 prosent) og GdF Suez (25 prosent)
 • Feltet bygges ut med produksjonsplattform med stålunderstell
 • Prosessanlegg for delvis stabilisering av olje og gass
 • Boligkvarter med 40 lugarer
 • Transport av olje og gass til Sleipner A-plattformen
 • Strømforsyning gjennom kabel fra Sleipner
 • Planen har en samlet investeringsramme på om lag 21 milliarder kroner
 • Olje og gass produseres fra reservoar av jura alder
 • Reservoaret ligger på 4200-4700 meters dyp og er av Jura-alder. Trykket i reservoaret er opp til 820 bar.
 • Plattformen har 16 brønnslisser. Det skal bores 7 produksjonsbrønner. Øvrige slisser kan benyttes til ytterligere brønner for å øke produksjon fra Gudrun eller brønner fra andre felt
 • Planlagt produksjonsstart i 2014
Bilde