Skip to content

Statoil sikrer transportkapasitet til USAs mest attraktive gassmarked

mars 2, 2010, 09:03 CET
Bilde

Transportavtalene gir adgang til sentrale rørledningssystemer for gass til New York City-området.

Statoils amerikanske datterselskap, Statoil Natural Gas (SNG), har inngått transportavtaler med Tennessee Gas Pipeline (et datterselskap av El Paso Corp), og Texas Eastern Transmission (et datterselskap av Spectra Energy Corp), som sikrer Statoil retten til å transportere inntil 2 milliarder kubikkmeter (bcm) per år/200 000 mcf/dag direkte fra den nordlige delen av Marcellus produksjonsområde til New York City og områdene rundt.

– Dette er et viktig gjennombrudd for Statoils markedsposisjon for gass i USA, sier konserndirektør for Naturgass, Rune Bjørnson.

Bilde

Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass

– Disse avtalene gir adgang til sentrale rørledningssystemer for gass til New York City-området og er dermed et viktig bidrag for å sikre høyest mulig verdi på gassen vi produserer i Marcellus skifergassområde. Vi forventer at dette vil skape gode salgsmuligheter i New York City, New Jersey og områdene rundt, i det som anses som det mest attraktive gassmarkedet i USA, tilføyer Bjørnson.

Hilde Nafstad, leder for SNG, kommenterer avtalene slik:

– Manhattan-området i New York City er etter vår mening et spesielt interessant marked, med en sterk underliggende vekst i etterspørselen etter gass på grunn av en stor og voksende befolkning, kommersielle vekst og miljøfordelene ved skifte fra tungolje til gass.

Kontraktene knyttet til transportkapasiteten forventes å starte i november 2013  etter en forventet prosjektgodkjenning og en byggeperiode.

Den samlede kapasiteten for Tennessee Gas Pipeline er rundt 6.2 bcm per år og Texas Eastern cirka 8 bcm per år, hvorav Statoils partner i Marcellus, Chesapeake Energy Corporation har reservert rundt 4.2 bcm og Statoil 2 bcm i Tennessee Gas Pipeline og tilsvarende 4.3 bcm, Statoil 2 bcm og Consolidated Edison 1.7 bcm i Texas Eastern. Consolidated Edison er et lokalt distribusjonsselskap som betjener over en million kunder i New York City.

Statoil kjøpte en andel på 32,5 % i Chesapeakes skifergassområde Marcellus i november 2008. Statoils egenproduksjon av skifergass i Marcellus-formasjonen ventes å øke til minst 50.000 fat oljeekvivalenter per dag (foe/dag) i 2012, og minst 200.000 foe/dag etter 2020.

Pressekontakt:
Rannveig S. Stangeland, informasjonsdirektør for Naturgass,
tlf. +47 481 259 78