Skip to Content
no

Oljeprosjektet Chirag – den sjette produksjonsplattformen på ACG-feltet

mars 9, 2010, 13:53 CET
Bilde

Gjennom prosjektet Chirag bygges oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli i Aserbajdsjan ut med en sjette produksjonsplattform. (Illustrasjon: Statoil)

Den offisielle godkjenningen av oljeprosjektet Chirag fant sted på en seremoni i hovedstaden Baku.

Lønnsom produksjon

– Dette vedtaket er et viktig steg i å realisere vår overordnede strategi om å få Statoils store ressursbase over i lønnsom produksjon, sier Peter Mellbye, konserndirektør for Internasjonal undersøkelse og produksjon (INT).

Statoil har en andel på 8,6 % i ACG, operatøren BP har en andel på 34,1 %, etterfulgt av Chevron med 10,2 %, det statseide selskapet SOCAR med 10 %, INPEX med 10 %, ExxonMobil med 8 %, TPAO med 6,8 %, Devon med 5,6 %, ITOCHU med 3,6 % og Hess med 2,7 %.

Bilde

Avtalen om Chirag-prosjektet ble signert i Baku 9. mars av SOCAR-president Rovnaq Abdullayev (t.v.) og Rashid Javanshir, leder for BP Aserbajdsjan.

ACG er så langt utbygd med fem fullskala produksjonsplattformer i havet og den landbaserte Sangachal-terminalen. Den SOCAR-utbygde Gunashli-strukturen (Shallow Water Gunashli, SWG), på grunt vann i den nordvestlige enden av feltet, er også knyttet til infrastrukturen på ACG-feltet.

Til tross for omfattende utbygging og produksjon på over en million fat oljeekvivalenter (foe), er det fortsatt betydelige vekstmuligheter på ACG.

Ny start

– Oljeprosjektet Chirag er et gjennombrudd med en ny langsiktig vekstambisjon for ACG-reservoaret som muliggjør videre utvinning og ressursstyring, sier Statoils områdeleder i ACG-gruppen Rune Hansen.  – Det forventes at dette prosjektet vil levere ytterligere 360 millioner fat olje til partnerne.

Nye brønner

Oljeprosjektet Chirag skal installere nye brønner som hovedsakelig er rettet mot det produserende reservoaret Fasila og Balakhany, som ennå ikke er utnyttet.

Det vil også optimalisere det største reservoaret, Pereriv.  Oljeprosjektet Chirag vil gi god avkastning på investeringen til Statoil og de andre partnerne i konsortiet, og til den aserbajdsjanske staten.

Oljeprosjektet Chirag vil omfatte en installasjon som ligger på Chirag-strukturen og dypvannsdelen Gunashli (Deep Water Gunashli, DWG), med havdyp på rundt 170 meter. Anlegget vil bestå av en frittstående produksjons-, bore- og boligplattform med kapasitet til å produsere 185.000 fat olje per dag (brutto).

Den nye plattformen vil delvis integreres med dagens DWG-anlegg via rørledninger i havet som importerer vann for injeksjon i reservoaret og eksporterer produsert vann som er avfall. Olje og gass som produseres av den nye plattformen vil bli behandlet på Sangachal-terminalen.

Design-filosofi

Hovedfilosofien er å ha en standard utforming av plattformen og bygge hver plattform så lik den forrige som mulig. Dette reduserer prosjekteringskostnadene og gjør det lett for plattformoperatørene å sirkulere mellom de forskjellige installasjonene på feltet.

Den første oljen fra oljeprosjektet Chirag skal etter planen produseres i 2013.

Flere faser

Produksjonsdelingsavtalen for ACG ble signert i 1994 og dekker utbyggingen av kontraktsområdet Azeri-Chirag-Gunashli. Feltet er bygd ut i flere faser og produserer i dag rundt 850.000 fat olje per dag.

Oljeprosjektet Chirag vil øke den samlede produksjonen fra AGC til om lag 1 million fat per dag. Utvinningspotensialet fra ACG er anslått til rundt 5 milliarder fat olje.  Det er produsert om lag 1,4 milliarder fat hittil.

Downloads