Skip to Content
no

Gass – det mest nærliggende klimatiltaket

mars 11, 2010, 09:32 CET

I talen som ble direktesendt på CERAWeeks nettsted gikk Lund sterkt inn for at olje- og gassindustrien sterkere må få fram fordelene med naturgass.

– Naturgass har det laveste CO2-utslippet blant de fossile energikildene. Å øke bruken av gass til energiproduksjon er en god klimastrategi med stort potensial for reduserte utslipp, sa Lund.

Bilde

– Jeg hører mange som snakker om fordelene med gass, men nå må vi bevege oss fra prat til handling, sa konsernsjef Helge Lund på CERAWeek-konferansen. (Arkivfoto: Trond Isaksen)

Den årlige CERAWeek-konferansen holdes denne uken for 29. gang og samler rundt 2.200 deltakere fra 55 land.

Ny energiframtid

Mange av de mest toneangivende personene i olje- og energibransjen holder innlegg på konferansen, som i år arrangeres under mottoet: ”Energy – building a new future”.

Lund er usikker på når et globalt rammeverk for CO2-utslipp kommer på plass. Han er likevel overbevist om at presset på olje- og gassindustrien om å bidra i denne prosessen vil øke – både fordi industrien blir regnet som en del av problemet og fordi den har teknologi og kapital til å finne løsninger.

– Teknologi utvikles best når konkurransedyktige selskaper arbeider med konkrete prosjekter, sa Lund.

Han mener industrien bedre kan komme fram til lønnsomme teknologiske løsninger hvis karbonprisen settes tillstrekkelig høyt, enten gjennom utslippshandel eller ved at det innføres en global karbonskatt.

Lund tok til orde for at USA innfører et nasjonalt regelverk som fremmer CO2-effektiv energiproduksjon.

Pålitelig energikilde

Siden 2002 har Statoils virksomhet i USA vokst markant. Statoil er blant annet den tredje største aktøren på dypt vann i Mexicogolfen og har også skaffet et fotfeste for skifergassproduksjon i Marcellus-området i det nordøstlige USA.

Lund mener skifergass vil være en pålitelig energikilde for energisektoren i USA på lengre sikt.

– Gass er et klimatiltak som er tilgjengelig nå og som både vil skape arbeidsplasser og redusere utslipp. Jeg hører mange som snakker om fordelene med gass, men nå må vi bevege oss fra prat til handling, sa Lund.

I sin tale la han også vekt på selskapets tre andre satsingsområder når det gjelder klimatiltak – karboneffektiv produksjon, karbonfangst og -lagring og fornybar energi.

– Vi har valgt en proaktiv tilnærming til klimaendring – ikke ut fra argumenter om å ta samfunnsansvar, men fordi vi mener det vil være en avgjørende faktor i konkurransen framover, sa Lund.