Økt oljeutvinning fra Oseberg

mars 12, 2010, 09:36 CET
Bilde

Prosessanlegget på Oseberg feltsenter ble bygget om slik at mottrykket ble lavere. (Foto: Harald Pettersen)

– Vi har gjennomført omfattende ombygginger av prosessanlegget på Oseberg feltsenter og fjernet en flaskehals for økt oljeutvinning, sier Torstein Hole, områdedirektør for Drift Vest i Statoil.
 
Ombyggingen gjør det mulig å utvinne 20 millioner fat mer olje fra Oseberg. Dette tilsvarer en verdi på  i underkant av 10 milliarder kroner med dagens oljepris.

Samlede investeringer i Oseberg lavtrykksproduksjon var på 1 milliard kroner. Prosjektet ble fullført 200 millioner kroner under budsjett.

Løsning på utfordring
 
Lavtrykksproduksjonen fra Oseberg er løsningen på en utfordring som er vanlig for modne felt på norsk sokkel.
 
Etter 20 år med oljeproduksjon og ni år med gasseksport er trykket redusert i Oseberg-reservoarene.
 
For å kunne opprettholde høy oljeproduksjon var det nødvendig å bygge om prosessanlegget slik at mottrykket på plattformen ble lavere.