Meldepliktig handel 

mars 15, 2010, 15:50 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 135,61 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 5.890.041 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12