Fire felt raskere til produksjon

mars 16, 2010, 11:08 CET
Bilde

Katla – som er ett av de fire prosjekter som settes på hurtigløp – skal bygges ut som en satellitt til Oseberg Sør. (Foto: Helge Hansen)

Raskere utbyggingstid er et viktig virkemiddel for å realisere Statoils målsetting om å opprettholde olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel på dagens nivå.

Tre av fire funn som er gjort siden 2007 er klassifisert som små. Ni av ti utbyggingskandidater ligger an til å bli bygget ut med én havbunnsramme og noen få brønner.

Bilde

Katla – som er ett av de fire prosjekter som settes på hurtigløp – skal bygges ut som en satellitt til Oseberg Sør. (Foto: Helge Hansen)

- Slike prosjekter krever en annen tilnærming enn de store feltene for at vi skal kunne realisere lønnsomme utbygginger. Ved å rasjonalisere tids- og ressursbruk og bruke standardutstyr, skal Statoil redusere normaltiden for enkle utbygginger, sier Tungesvik.

Statoil har identifisert fire prosjekter som settes på hurtigløp:

  • Katla – som skal bygges ut som en satellitt til Oseberg Sør. Forventet produksjonsstart i slutten av 2012
  • Vigdis Nordøst – som skal bygges ut som en satellitt til Snorre. Forventet produksjonsstart i 2012
  • Gygrid – som bygges ut som en satellitt til Draugen eller Njord. Forventet produksjonsstart i 2012/2013
  • Pan/ Pandora – som bygges ut som sattellit til Visund eller Gullfaks. Forventet produksjonsstart i 2012

Den nye arbeidsmetodikken innebærer en større grad av standardisering av utbyggingsløsning. Statoil vil opprette en katalog for standardutstyr som skal benyttes for de enkle feltutbyggingene.