Inngår nye riggkontrakter

mars 17, 2010, 15:18 CET
Bilde

Riggen Bideford Dolphin har fått kontrakt med Statoil for operasjoner på norsk sokkel. (Foto: Rune Johansen)

Riggen Bideford Dolphin tildeles en treårskontrakt med oppstart 27. januar 2011. Kontraktsverdien er på ca. 421 millioner dollar. Statoil har opsjon til å forlenge kontrakten fra tre til fire år innen 1. november 2010. Kontraktsverdien vil da øke til ca. 553 millioner dollar. Dolphin AS er et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA.

Bilde

Geir Slora, direktør for boring og brønn i Statoil. (Foto: Helge Hansen)

Riggen West Epsilon fra Seadrill har fått en intensjonsavtale om en fireårskontrakt som starter 29. desember 2010. Kontraktsverdien er på ca. 394 millioner dollar. I avtalen ligger det forbehold om partnergodkjenning. Statoil kan utvide kontraktsperioden til fem eller seks år innen 1. oktober 2010, og det vil i tillegg være mulig å benytte en opsjon på å forlenge kontrakten med to år.

Begge riggene er i arbeid for Statoil også i dag.

- Vi har store forventninger til at disse riggene fortsetter forbedringsarbeidet innen HMS og effektivitet i boreoperasjonene, sier Geir Slora, direktør i Boring og brønn.

Bilde

Anders Opedal, leder for anskaffelser i Statoil. (Foto: Øyvind Hagen)

Før problemene i verdensøkonomien for alvor gjorde seg gjeldene erfarte Statoil at riggratene økte for mye uten å falle tilsvarende tilbake da markedssituasjonen endret seg. Leder for anskaffelser i Statoil, Anders Opedal, opplever nå at riggratene har lagt seg på et mer bærekraftig nivå.

- Vi ser at kostnadsnivået på innleie av rigger er bedre tilpasset markedssituasjonen i dag, og vi ser frem til fortsatt samarbeid med de to riggene. De blir viktige bidrag til at vi når våre produksjonsmål på norsk sokkel de nærmeste årene, sier Opedal.