Mer for mindre - industrialisering av brønnleveranser

mars 17, 2010, 10:43 CET

Norsk sokkel trenger brønner og bore- og brønnaktiviteter. De er hovedfaktorer i arbeidet med økt utvinning, nye felt, brønnoverhaling og nye områder for leting. 

Bilde

Geir Slora, direktør i Boring og brønn. (Foto: Helge Hansen)

– Målsettingen er å øke tempoet i tilvirking av nye produksjonsbrønner på norsk sokkel. Statoil har gått systematisk til verks for å øke effektiviteten i bore- og brønnoperasjoner de to siste årene, sier Slora.

Ett av de målbare resultatene av dette arbeidet er forbedret borefremdrift og økt operasjonstid, som har gitt Statoil over 30 ekstra brønner de siste årene.

– Borefremdriften er økt fra 60 til 85 meter per dag siden 2007, og brukstiden for riggene har økt fra 80 til 85 prosent, som utgjør to-tre riggår. Men det er ytterligere potensial i forbedringsarbeidet, sier Slora.

De viktigste tiltakene er forbedringsarbeid på operasjonell effektivitet, kvalitet innen bore- og brønnoperasjoner, kort sagt få mer igjen for mindre, og gjøre operasjonene mer robuste og standardiserte. 

Konsistente leveranser

– Å oppnå A-standard og ha konsistente leveranser og systematiske forbedringer i alt vårt arbeid ligger til grunn.

– Men vi har flere forhold som påvirker økningen i effektivitet. Det kan dreie seg om modifikasjoner, oppgraderinger og begrensninger på anleggene. Økt tilgang på rigger og boreanlegg samt økt kapasitet for brønnservicefartøy er nødvendig for å nå målene, sier Geir Slora.

Arbeid med å øke utvinningen fra feltene over mange år har gjort at en på mange av de faste boreanleggene har brukt opp kapasitet på brønnantallet og må gjenvinne gamle brønner for å bore nye.

I tillegg til å øke tilgjengeligheten til anleggene vil endring og videreutvikling av metodevalg og design i forkant av hver beslutning om en ny brønn være nødvendig for å redusere kostnader og øke effektiviteten.

– Sammen med lisenspartnere og leverandørindustrien vil Statoil i størst mulig grad sikre at design og teknologi benyttes for å sikre ressursutnyttelse. I tillegg må tilgjengelighet til boreanleggene økes og krav til effektiv tilvirkning av nye brønner tilfredsstilles, sier Geir Slora.